KUWENTONG SUPLING

Cebuano and Filipino – Paunang Salita