KUWENTONG SUPLING

Bakit Kahig nang Kahig sa Lupa ang Manok

Home > Kuwentong Supling > Cebuano and Filipino > Bakit Kahig nang Kahig sa Lupa ang Manok