DUNONG
KATUTUBO

Enriching Culture through the indigenous
language of the Philippines

Linggeng, Siyasid, at Balikata: Dokumentasyon ng Ilang Anyo ng Panitikang Bayan ng mga Teduray at Lambangian

Wikang Minasbate

Wikang Aklanon

Wikang Ibanag

Wikang Hanunuo - Mindoro

Wikang Itawit

Katutubong Tausug

Wikang Bolinao

El Lenguaje Chabacano/Chavacano