WEBINAR
VIDEOS

Enjoy videos featuring different aspects
of Philippine culture and history.

Balagtasan Workshop

Ang Balagtasan Sa Panahon ng Pandemya at Fake News

Galileo S. Zafra, Ph.D.

Makata, Mambabalagtas, at Mambibigkas - Isang Paglilinaw sa Sining ng Balagtasan

Michael M. Coroza, Ph.D.