WEBINAR
VIDEOS

Enjoy videos featuring different aspects
of Philippine culture and history.

Balagtasan and Kundiman Lectures

Lektiyur tungkol sa Musika ng Kundiman
Prof. Felipe de Leon Jr.

Asian Social Institute
Disclaimer: Copyright remains with the owners and for educational purposes of PCEP only

Lektiyur tungkol sa Letra ng Kundiman
Michael M. Coroza, Ph.D.

Ateneo de Manila University
Disclaimer: Copyright remains with the owners and for educational purposes of PCEP only

Ang Balagtasan Sa Panahon ng Pandemya at Fake News
Galileo S. Zafra, Ph.D.

Makata, Mambabalagtas, at Mambibigkas – Isang Paglilinaw sa Sining ng Balagtasan
Michael M. Coroza, Ph.D.