Victoria

Ang Victoria (Vik·tór·ya) ay bantog bilang unang sasakyang- dagat na nakaikot sa mundo. Isa ito sa limang barko na ginamit ni Fernando Magallanes (Ferdinand Magellan sa Ingles) sa kaniyang ekspedisyon para sa España at para tumuklas ng bagong lupain at bagong daan sa paglalakbay papuntang Silangan. Ang apat pang barko bukod sa Victoria ay ang Trinidad (ang punòng sasakyan), San Antonio, Concepcion, at Santiago.

Umalis ang limang barko at ang lulang 265 opisyal, sundalo, at tripulante noong 20 Setyembre 1519 sa San Lucar de Barrameda at tumawid ng Karagatang Atlantiko. Dumanas ng matinding hirap ang mga manlalakbay. Marami ang namatay sa sakit at nagkaroon ng motin bago nakaikot ng Timog America at tumawid ng Karagatang Pasipiko. Tatlo na lámang ang barko ni Magallanes nang makarating sa Samar noong 17 Marso 1521. Pagkaraan ng pagkatalo at pagkamatay ni Magallanes sa Labanang Mactan noong 28 Abril, kinailangang sunugin ang isang barko. Ang Trinidad at Victoria ay nagsikap makabalik sa Europa. Nabihag ng mga Portuges ang Trinidad. Sa pamumunò ni Juan Sebastian Elcano, ang Victoria ay tumawid ng Karagatang Indian, umikot sa Africa, at matagumpay na nakauwi sa España noong Setyembre 1522.

Isang replika ng Victoria ang binuo noong 1992. Dinalá ito sa Nagoya, Japan para sa 2005 International Exposition. (VSA)

Cite this article as: Victoria. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/victoria/