Gregorio T. Velasquez

(2 Setyembre 1901–29 Hulyo 1989)

Si Gregorio Velasquez (Gre·gór·yo Ve·lás·kez) ang tinaguriang “Ama ng Pag-aaral ng Phycology sa Filipinas.” Siya ang kauna-unahang dalubhasang Filipino na nagsagawa ng komprehensibong pananaliksik sa katangian at gamit ng katutubong Myxophyceae. Nilinaw niya na ang lumot ay maaaring gamiting abono sa mga sakahan at makatutulong nang malaki sa pagpapataba ng lupa. Iginawad sa kaniya ang Pambansang Alagad ng Agham noong 1982 bilang pagkilala sa kaniyang natatanging kontribusyon sa paglilinang ng siyensiya ng Phycology sa bansa.

Ang katutubong Myxophyceae, na karaniwang matatagpuan sa mga kanal, estero, tabing ilog, baybayin, at iba pang matutubig na lugar, ay primitibong organismo na itinuturing na dumi o basura lámang. Sa katunayan, ito’y ihinahanay sa mga uri ng bakterya na kabílang sa pamilya ng Prokaryota o Monera. Subalit ayon kay Velasquez, mahalagang maimbestigahan ang blue-green algae upang mabatid ang mabisàng paraan ng pagkontrol sa paglago nitó. Ginugol ni Velasquez ang mahigit30 taon upang pag-aralan ang iba’t ibang uri ng Myxophyceae sa Filipinas.

Nag-iwan si Velasquez ng natatanging pamana sa pagaaral ng Phycology sa Filipinas nang ilathala niya ang librong Phycological Research in the Philippines noong 1989. Ang aklat ay naglalamán ng mahalagang impormasyon higgil sa 1,145 species ng algae na matatagpuan sa tubig alat at karagdagang 664 species ng algae na tumutubò sa tubig tabang.

Isinilang si Velasquez noong 2 Setyembre 1901 sa Calumpit, Bulacan at anak nina Zacarias Velasquez at Elena Tiongson. Natapos niya ang Batsilyer sa Botaniya noong 1925 at master sa Siyensiya ng Botaniya noong1931 sa Unibersidad ng Pilipinas, ng ikalawang master sa Siyensiya ng Botaniya noong 1937 at doktorado sa Phycology noong 1939 sa University of Michigan. Nagbalik siya sa UP upang magturo at pangasiwaan ang Kagawaran ng Botaniya. Naging tagapangulo siya ng National Science Research Council, at direktor ng Philippine Science High School. Namatay siya noong 29 Hulyo 1989. (SMP)

Cite this article as: Velasquez, Gregorio T.. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/velasquez-gregorio-t/