Shárif ul-Hashím

Si Shárif ul-Hashím, iniuulat ding Abubakár (o Abubakr), ang kinikilálang unang sultan ng Sulu. Ang buong titulo niyang nakaukit sa túmba ay “Paduka Mahasari Maulana al Sultan Sharif ul-Hashim.” Ang “maulana” ay nangangahulugan ng “tagapagtanggol” at ipinantatawag sa isang iginagálang na guro at nakapag-aral na táo. Nagkakaisa ang mga tarsila na ang titulo niya ay “Sharif ul-Hashim” ngunit hindi binabanggit ng lahat na “Abubakar” ang kaniyang pangalan. Hindi rin tinitiyak ang panahon ng kaniyang pagkabúhay bagaman tinataya na bandang ika-15 siglo at nagsimula ang kaniyang pamumunò noong 1450.

Alinsunod sa mga ulat, si Abubakar ay isang Arabe mulang Palembang at Brunei at nagtungo sa Buansa, Sulu. Doon niya nakatagpo si Raha Baguinda, nanirahan sa piling niya, at hindi naglaon ay ikinasal sa anak na si Paramisali. Ipinahihiwatig ng mga ulat na malalim na ang ugat ng Islam sa Sulu nang dumating siya. Mga Muslim na ang mga datu at ibang pinunò na tumanggap sa kaniya at kumilála sa kaniya bilang unang sultan.

Sinasabing tinanggap ni Abubakar ang titulong sultan sa kondisyong magkakaroon siyá ng ganap na kapangyarihan sa mga tao at pook na maaabot ng tunog ng maharlikang gong at ang ibang lugar at isla ay paghahatian ng mga datu. Hinati sa gayon sa limang distrito ang buong sultanato at bawat isa’y nása ilalim ng isang panglima. Isang malaking tagumpay ni Sultan Sharif ul-Hashim ang kumbersiyon sa Islam ng mga Buranun o komunidad sa kabundukan.

Pinaniniwalaang nabúhay si Sultan Sharif ul-Hashim nang 30 taón at nag-iwan ng mga kaangkan. Isa sa kaniyang mga anak na lalaki, si Kamal ud-Din ang pumalit sa kaniya. Ang kaniyang marikit na túmba-monumento ay makikita sa Bundok Tumatangis. Maaaring ginawa ito noong buháy pa siyá dahil walang nakaukit na petsa ng kaniyang kamatayan. (VSA)

Cite this article as: ul-Hashim, Sharif. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/ul-hashim-sharif/