tsabita

Ang isdang tsabita (Mene maculata) ay kabilang sa pamilya Menidae. Ito ay kilalá rin sa tawag na bilong-bilong, sapatero, o habas. Matatag-puan sa Indo-Pasipiko mula silangang Africa hanggang sa dakong timog Japan at hilagang-silangang Australia. Naibalita rin na nása dagat ng timog China at dagat ng Arafura.

Ang katawan ay napakapikpik, halos tat-sulok at bahagyang bilugan. Halos pahalang ang anyo ng likod at ang nakaanggulong tiyan ay nakalitaw at matalas. Maliit ang ulo, maliit ang bibig na halos nakatayô. Ang linya sa tagiliran ng katawan ay kahilera ng anyo ng likod at tumitigil sa ilalim ng dulo ng palikpik sa likod, minsan naman ay umaabot sa itaas ng buntot at may mababàng pataas na sanga.

May ngipin sa panga at wala sa ngala- ngala. Ang palik-pik sa likod ay mas mataas sa harapan, at ang mga unang guhit ay hindi magkakahiwalay at mas nakataas kaysa iba. Ang kabuoang tinik sa palikpik sa likod ay 3-4 at ito ay nawawala hábang tumatanda. Ang palipik sa pektoral ay kasinghabaàng ulo. Ang buntot ay masyadong ukit at ang magkabilang umbok ay pantay. Mala-asul ang itaas ng katawan at kulay pilak sa ibabâ at tagiliran. May 2-3 hanay ng maiitim na batik sa itaas at ibabâ ng linya sa tagiliran ng katawan. Ang karaniwang habà ay 20 sentimetro at ang pinakamalaking naitalâ ay 30 sentimetro.

Ang tsabita ay nakatira sa bahaging ilalim ng malalalim na dagat, sa paligid ng mga isla at minsan ay ilog. Kumakain ng imbertebrato. Madalî itong matuyo sa hangin kahit hindi na asnan. Ito ay karaniwang ibinebenta nang sariwa o tuyo. (MA) ed VSA

 

Cite this article as: tsabita. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/tsabita/