Tapáyang Pamintàan

Ang Tapáyang Pamintàan ay isa sa mga unang nadiskubreng kagamitan ng sinaunang Filipinas sa pagsisimula ng arkeolohiya sa bansa. Isa itong tapayang ginagamit sa paglilibing at gawa sa luad na may disenyo ng dalawang dragon na nagbubuga ng apoy. Ang katawan ng dragon ay kahawig ng ahas na maraming kaliskis. Ang yungib ng Pamintaan ay isa sa mga kuwebang ginamit bilang libingan noon.

Noong 12 Abril 1881, nakarating si Alfred Marche, isang Pranses na manlalakbay, sa Marinduque. Sinimulan niya ang paghuhukay sa mga kuweba sa bayan ng Sta. Cruz de Nabes, malapit sa baybayin sa timog, hanggang marating ang Yungib ng Bathala. Labintatlong bungo ng tao na walang pang-ibabâng panga ang natagpuan dito ni Marche. Pagkatapos ng ilang araw, lumipat naman siyá sa silangan ng Sta. Cruz. Dito niya ginalugad ang Yungib Silean ngunit natagpuang masyado itong maliit para palagian ng tao. Sa naturang lugar ay nakakita rin siyá ng iba pang kuweba na maraming kabaong. Posibleng nawala ang mga lamang buto ng mga ito dahil sa malimit na pagguho ng lupa. Itinuloy niya ang paghahanap ng iba pang kuweba hanggang marating ang Pamintaan sa Torrijos. Hindi katulad ng maraming kuweba, maayos pa rin ang pagkakapátong ng mga kabaong sa Pamintaan.

Katulad ng iba pang gamit na nakuha sa kuweba, ang Tapayang Pamintaan ay posibleng nagmula pa sa sinaunang panahon ng mga Filipino. Iba’t ibang lumang gamit ang nakuha sa kuwebang ito na ginagamit ng mga tao bago dumating ang mga Español. Ilan sa mga nakita ni Marche ay mga anito at estatwang katulad ng bul-ol, mga buto, mga alahas na gawa sa ginto, at mga kabaong na may imahen ng buwaya. Ilan sa mga seramikaay maaaring gáling pa sa mga naging pangangalakal ng mga Filipino sa mga Chino.

Marami sa mga nadiskubre ni Marche ay iniuwi niya sa France. Ang mga ito ngayon ay nása Musee de l’Homme(Museum of Man) sa Trocadéro, Paris. (CID) ed VSA

Cite this article as: Tapayang Pamintaan. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/tapayang-pamintaan/