Táong Tabón

Ang Táong Tabón ay tumutukoy sa bao ng bungo ng isa sa pinakamatandang tao sa Filipinas na pinaniniwalaang isang babae. Nahukay ang kaniyang labí noong 1962 ng mga kinatawan mula sa Pambansang Museo ng Filipinas sa pangunguna ni Robert Fox. Si Táong Tabón ay isang Homo sapiens sapiens o “Modernong Tao” na may gulang na tinatáyang 20,000 taón. Isa siyá sa mga sinaunang tao na nakarating sa kapuluan sa pamamagitan ng mga tulay na lupa.

Bukod sa bungo, natagpuan din ang panga, ngipin, at binti ng tao sa kuweba ng Tabón sa Lipoon Point, Palawan. Mahalaga ang kuweba sa pag-unawa sa sinaunang kalinangang Filipino. Ipinangalan ito sa ibong “tabón” o Megapode at naglalaman ng mayamang ebidensiya ng nakaraang pamumuhay sa lugar. Kasáma sa mga nakita sa arkeolohikong paghuhukay mula 1962 hanggang 1970 ang mga kasangkapang bato na pinaniniwalaang ginamit sa pangangalap at paghahanda ng pagkain na karaniwang ibon, paniki, baboy, at usa. Sa ibang bahagi ng kuweba natagpuan ang mga banga at palayok na may iba’t ibang hugis, laki, at disenyo na naglalarawan ng kasanayan at kamalayan ng mga katutubo. Batay sa mga nahukay na mga materyal na labí, nanahan ang mga sinaunang tao sa mahabà at magkakaibang panahon sa kuweba mahigit20,000 taón na ang nakalilipas. (JM) (ed VSA)

Cite this article as: Taong Tabon. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/taong-tabon/