talabá

Ang talabá ay kabilang sa pamilyang Ostreidae. Ito ay isang molusko na ang malambot na katawan ay protektado ng dalawang permanenteng matitigas na talukab. Ang talukab ay lumalaki kasabay nang paglaki ng laman. Iba’t-ibang uri ang makikita sa baybaying dagat at karamihan ay nása look, estuwaryo, at ilog.

May apat na specie ng talabá ang inaalagaan sa Filipinas: Crassostra iredalei, C. malabonensis, C. palmipes, at saccostrea cucullata. Ang pinakamarami ay ang Crassostra iredalei o talabáng tsinelas na ang pangkaraniwang laki ay 6-9 sentimetro. Ang talukab ay medyo matigas at may katamtamang laki ngunit maaari ring umabot sa 15 sentimetro. Ito ay paliko-likong biluhabâ na parang tsinelas. Ang ibabaw ng loob ay iregular at may matingkad at kayumangging pabilog na laman na malatisa sa putî ang kulay.

Mas gusto ng talabá na nakapatong sa bato o lupa sa ilalim ng tubig. Ang larba ay kadalasang nakakabit mula sa 30-40 sentimetro sa ilalim ng dagat. Dahil hindi masyadong gumagalaw, ang pagkuha ng pagkain ay ganap na nakasa-lalay sa galaw ng alon. Sinasalà nitó ang kinakaing plank-ton, kopepod, nakalutang na organismo, at bakterya.

Maayos ang paglaki nitó kapag ang alat ng tubig ay 17-26 ppt pero kung 35 ppt o higit pa, mahahadlangan ang pa-glaki at pagpaparami. Nangingitlog nang buong taon lalo na sa hulíng araw ng Enero hanggang Pebrero at mula Hu-lyo hanggang Setyembre o mula Mayo hanggang Agosto. Maaari nang umabot sa 7.6 sentimetro ang habà sa loob ng 8-12 buwan.

Malaki ang produksiyon ng talabá sa mga look ng Maynila, Banate, Hinigaran, Binalbagan, at Kanluraning Samar. Ito ay pinaparami sa pamamagitan ng balsa, salansanan, at tulos na kadalasang gawa sa kawayan. Isinasabit sa balsa at salansanan ang nakataling tokiba na dinidikitan ng mga itlog ng talabá. Ang tulos naman ay kawayang nakatusok ang isang dulo sa lupa at ang itlog ay deretsong dumidikit sa kawayan. Sa kasalukuyan, ang pag-aalaga ng talabá sa pamamagitan ng tulos ay isa sa sinasabing dahilan ng pagbabaw ng maraming ilog sa Filipinas. (MA)

 

 

Cite this article as: talabá. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/talaba/