Suprémo

Ang suprémo ay nagmula sa salitang Español na nangangahulugang kataas-taasang pinunò. Sa kasaysayan ng Filipinas, ginamit ang pangngalang pantanging Suprémo bilang pantukoy kay Andres Bonifacio, ang kinikilalang pinuno’t tagapagtatag ng Katipunan o Kataastaasang Kagalang-galangang Katipunan ng mga Anak ng Bayan(KKK) at Ama ng Himagsikang Filipino. Ang totoo, nagsilbi lang na ikatlong pangulo Katipunan si Bonifacio noong1895, matapos ang pamumunò nina Deodato Arellano(1892) at Román Basa (1893-1895). Ginamit umano ang Suprémo upang ibukod sa presidente bilang pantawag sa pinunò ng mga konseho ng Katipunan, tulad ng Magdalo at Magdiwang.

Ilang mananaysay na tulad nina Milagros Guerrero at Ramón Villegas ang ibig kilalanin si Bonifacio bilang unang Pangulo ng Filipinas sapagkat naglingkod nga siyá bilang Suprémo ng Katipunan noong 1896-1897 matapos ang halalan. Sa mga dokumentong nauna sa Kumbensiyong Tejeeros na nagluklok kay Emilio Aguinaldo, kinilála si Bonifacio bilang Suprémo o Presidente ng Haring Bayang Katagalugan. Nangangahulugan sa “Haring Bayan” ang isang malaya at may sariling kapangyarihang bayan at hindi nalalayô sa katangian ng isang “Republika.” (ECS) ed VSA

Cite this article as: Supremo. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/supremo/