Raha Sulayman

(sirka 1550-sirka 1588)

Si Raha Sulayman (Rá·ha Su·lay·mán) ang kinikilalang unang bayani ng Maynila para sa pagtatanggol niyá ng kaniyang kaharian laban sa mga mananakop na Español.

Mula sa angkan ng mga maharlikang Muslim sa Borneo, si Sulayman ang pinunò ng Maynila nang maunlad pa itong pamayanang Muslim. Tumanggi siyáng pasakop sa mga Español sa pamumunò ni Martin de Goiti noong Mayo1570. Sa pamamagitan ng amaing si Lakandula na pinunò ng Kaharian ng Tondo, nakipagkaibigan siyá sa mga Español pero lihim na pinaghanda ang mga tauhan niyá. Nang mapatunayan niyáng ibig talagang manakop ng mga dayuhan, sinalakay ng kaniyang pangkat ang barko ni Goiti sa Look Maynila. Bilang ganti, pinatay ng mga Español ang mga tauhan niyáng naiwan sa himpilan at sinunog ang pamayanan. Pinaghandaan niyá ang pagbabalik ng mga Español.

Noong Mayo 1571, nagbalik ang mas malaking hukbong Español kayâ nangalap siyá ng mga tauhan sa Hagonoy, Macabebe, at iba pang barangay sa Pampanga. Natalo sila sa Labanang Ilog Bangkusay at may palagay na pagkatapos niyon, pinalitan niyá ang pangalan at ginawang Agustin de Legazpi. Nakatulong niyá si Magat Salamat, anak ni Lakandula, sa pagbuo ng hukbo laban sa mga Español. Tinangka nilang pag-isahin ang mga barangay ng Tondo, Pandacan, Polo, Catangalan, Castilla, Taguig, Candaba, Navotas, Maysilo, Bulacan, Tangos, at Cuyo. Natuklasan ng mga Español ang balak, dinakip siyá at kasáma ang ibang pinunòng katutubo ay binitay noong 1588.

Ipinangalan kay Raha Sulayman ang isang liwasan sa Malate, Maynila. (PKJ) (ed VSA)

Cite this article as: Sulayman, Raha. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/sulayman-raha/