Senádo

Ang Senádo ang mataas na kapulungan ng Kongreso ng Filipinas. Batay sa Saligang Batas ng 1987, bubuuin ito ng 24 senadór na pamumunuan ng PangulongSenado. Angmgakasapinitóaydirektanghalalng mamamayang Filipino sa pamamagitan ng isang pambansang halalan. Katungkulan ng Senado na gumawa ng batas at maglunsad ng mga imbestigasyong makatutulong sa pagbalangkas ng bagong batas o pagsususog sa mga umiiral na. Mayroon itong 39 permanenteng komite at iba’t ibang pansamantalang komite. Ang buong kapulungan ng Senado ay nagsisilbing espesyal na pampolitikang hukuman kapag ang Pangulo ng Filipinas o mga Hukom ng Kataas-taasang Hukuman ay itiwalag (impeachment ang katawagan sa Ingles) ng Kapulungan ng mga Kinatawan.

Ang binhi sa pagtatag ng Senádo ay sinimulan ng mga mananakop na Americano. Nang mapagtibay ang Batas Jones ng 1916, isinilang din ang unang Senádo ng Filipinas na gumanap ng tungkulin bilang mataas na kapulungan ng Kongreso. Pansamantalang nabalam ang pag-iral ng Senádo nang itatag ang Pamahalaang Komonwelt sapagkat ang Saligang-Batas ng 1935 ay nagtakda ng isang lehislaturang may isahang kamara.

Nang itatag ang malayang Republika ng Filipinas noong1946, nanatiling umiiral ang Senádo bilang mataas na kapulungan. Muling nilusaw ito sa Konstitusyong 1973 ngunit muling ibinalik makaraang maratipikahan ang Saligang-Batas ng 1987.

Ang sumusunod ang naging mga pangulo ng Senado: Manuel L. Quezon (1916- 1935), Manuel A. Roxas(Hul. 9, 1945-Mayo 25, 1946), Jose D. Avelino (May 25, 1946-Peb. 21, 1949), Mariano Jesus L. Cuenco (Peb. 21, 1949-Dis. 30, 1951) Quintin B. Paredes (Mar. 5-Abr. 17, 1952), Camilo O. Osias (Abr. 17-30, 1952 at Abr. 17-30, 1953), Eulogio A. Rodriguez, Sr. (Abr. 30, 1952-Abr. 17, 1953; Nob. 30, 1953-Abr. 5, 1963), Jose C. Zulueta (Abr. 30-Nob. 30, 1953), Ferdinand E. Marcos (Abr. 5, 1963- Dis. 30, 1965), Arturo M. Tolentino (Ene. 17, 1966-Ene. 26, 1967), Gil J. Puyat (Ene. 26, 1967-Set. 23, 1972), Jovito R. Salonga (Hul. 27, 1987-Ene. 1, 1992), Neptali A. Gonzales (Ene. 1, 1992-Ene. 18, 1993; Ago. 29, 1995- Okt. 10, 1996; Ene. 26-Hun. 30, 1998), Edgardo J. Angara(Ene. 18, 1993- Ago. 28, 1995), Ernesto M. Maceda(Okt. 10, 1996-Ene. 26, 1998), Marcelo B. Fernan (Hul. 27, 1998-Hun. 28, 1999), Blas F. Ople (Hun. 29, 1999- Hul. 12, 2000), Franklin Drilon (Hul. 12-Nob. 13, 2000 at Hul. 23, Hul. 23, 2001- Hul. 24, 2006), Aquilino Q. Pimentel, Jr. (Nob. 13, 2000-Hun. 30, 2001), Manuel Villar (Hul. 24, 2006-Nob. 17, 2010), Juan Ponce Enrile(Hul. 26, 2010-Kasalukuyan) (SMP) (ed VSA)

Cite this article as: Senado. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/senado/