Perla Dizon Santos-Ocampo

(25 Hulyo 1931-29 Hunyo 2012)

Si Perla Dizon Santos- Ocampo (Pér·la Dí·zon Sán·tos O·kám·po) ay kilala sa kaniyang mahahalagang kontribusyon sa pagsusulong ng kapakanan ng pedyatriyang Filipino, pagpapaunlad ng edukasyong medikal, at pagtataguyod na mapabuti ang kalusugan ng mamamayan at mga batà. Ang kaniyang pananaliksik sa sakit na pagtatae ay nagbigay daan sa paglikha ng Super Oral Rehydration Solution (ORS). Sinuri ni Ocampo ang epekto ng malnutrisyon at tumulong siyá sa pagbalangkas ng mga wastong paraan upang mapangalagaan ang kalusugan ng mga batà. Dahil sa makabuluhang ambag niyá sa pagpapaunlad ng siyensiyang pangkalusugan sa bansa, iginawad sa kaniya ang Pambansang Alagad ng Agham noong 30 Marso 2011.

Isang pinag-aralan ni Ocampo ay ang malalâng epekto ng malnutrisyon sa kalusugan ng mga batàng Filipino. Ginamit ng pamahalaan ang resulta ng kaniyang pagaaral upang buuin ang mga patakarang gagabay sa pangangasiwa ng nutrisyon ng mga batà. Mahigit isandaang siyentipikong ulat at artikulo ang inilathala ni Ocampo sa iba’t ibang lathalaang medikal.

Pinagsikapan ni Ocampo na mapaunlad ang sistema ng edukasyong medikal sa Filipinas lalo na sa larangan ng pagkalinga sa mga batà. Sa ilalim ng kaniyang pamumunò, napaunlad ang mga programang medikal ng Unibersidad ng Pilipinas sa Maynila at nadagdagan ang bilang ng mga eksperto at espesyalista sa pedyatrya. Pinangunahan niyá ang pagtatatag ng National Institutes of Health, National Graduate School for Health Sciences, at National Telehealth Center.

Si Dr. Perla Santos Ocampo ay isinilang noong 25 Hulyo1931 sa Lungsod Dagupan, Pangasinan. Nag-aral siyá ng medisina sa Unibersidad ng Pilipinas at ganap na naging doktor noong 1955. Nagpatuloy siyá ng pagsasanay sa pedyatriya sa Philippine General Hospital at sa Case Western Reserve University sa Cleveland, Ohio. Matapos magsanay sa Estados Unidos, nagbalik siyá sa Filipinas upang magturo at magpakadalubhasa sa pedyatriya. Nagsilbi rin si Ocampo bilang tagapangulo ng National Academy of Science and Technology ng Filipinas. Namatay siyá noong 29 Hunyo 2012. (SMP) (ed VSA)

Cite this article as: Santos-Ocampo, Perla Dizon. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/santos-ocampo-perla-dizon/