Alonzo Saclag

Ipinagkaloob kay Alonzo Saclag (A·lón·zo Sak·lág) ng Lubuagan, Kalinga ang Gawad Manlilikha ng Bayan noong taóng 2000. Para sa kaniyang natatanging kaalaman sa sayaw at itinatanghal na sining ng mga Kalinga gayundin sa kaniyang sigasig upang tumaas ang kamalayan at pagpapahalaga dito ng kaniyang kapuwa Kalinga at maging ng mga ibang Filipino.

Hindi pormal na nakapag-aral si Saclag sa mga instrumentong musikal gayundin sa mga sayaw na kaakibat ng kanilang mga ritwal. Sa kabila nitó, sa pamamagitan ng matamang pagmamasid at karanasan, at higit sa lahat, ng ibayong pagnanais na matutuhan ang mga sining na ito, nagawa niyáng maging dalubhasa dito.

Patuloy niyáng pinagsumikapang maisalin ang lahat ng kaniyang mga kaalaman. Binuo niyá ang Kalinga Budong Dance Troupe, ang pangkat ng kabataang lalaki at babae na nag-aaral ng sayaw at musika ng kanilang mga ninuno. Bahagi ng kanilang mga aktibidad ang pagtatanghal sa iba’t ibang lugar upang itaguyod ang kanilang kultura.

Nagtatanghal din siyá maiikling dula at iba pang malikhaing presentasyon sa mga paaralan upang maparangalan at maipagdiwang ang halagáhan ng mga Kalinga. Nangampanya siyá at pinahintulutan ng mga administrador ng mga eskuwelahang pagsuotin ng tradisyonal na kasuotang Kalinga ang mga batà sa mahahalagang pagdiriwang tulad ng gradweysiyon at Unang Komunyon.

Bahagi ng kaniyang plano ang maglaan ng isang lugar na mapagtatanghalan ng kagalingan at kasiningan ng mga Kalinga. Sinimulan na niyá ito sa pamamagitan ng pagbili ng lupa at pagpapatanim ng mga punò bilang paghahanda.

Kapiling ni Saclag sa pagpapalaganap at patuloy na pagiral ng kulturang Kalinga ang kaniyang kabiyak na si Rebecca at ang siyam nilang anak. (GB) (ed GSZ)

Cite this article as: Saclag, Alonzo. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/saclag-alonzo/