rósas

Ang rósas ay isang perenyal na halamang namumulaklak at kabílang sa pamilyang Rosaceae. Ito ay may siyentipikong katawagan na Rosa sinensis. Binubuo ito ng sandaang uri ng halaman na matatagpuan sa iba’t ibang parte ng mundo. Ang rosas ay karaniwang tumutubò pataas subalit mayroon ibang uri na gumagapang. Ito ay may mala-kahoy na tangkay na karaniwang pinaiikutan ng tinik. Ang bulaklak nitó ay may katamtamang laki at kapansin-pansin sa pagkakaroon ng iba’t ibang kulay. Ang halamang rosas ay maaaring tumaas hang-gang pitóng sentimetro.

Ang katawagang rósas sa Tagalog ay hinango sa salitâng Latin na rosa at salitâng Griego na rhodon. Subalit ito ay mas kilala sa tawag na rose na salitâng Ingles. Ang mga dahon nitó ay nakaayos nang pasalit-salit sa tangkay, samantalang ang mga bulaklak ay karaniwang binubuo ng limang talulot maliban sa uring Rosa sericea na mayroon lámang apat. Sa ilalim ng mga talulot ay matatag-puan rin ang limang sepalo.

Ang bulaklak ng halamang ito ay kalimitang ginagamit sa iba’t ibang okasyong tulad ng kasal, binyag at kaarawan. Ang pagpaparami ng rosas ay isa sa mga pinagkakakitahan ng mga nagtatanim nitó sapagkat ang mga pini-tas na bulaklak ay maaaring ibenta sa mataas na presyo. Ang mga kulay, tulad ng dilaw at pulá ay binibigyan ng mga simbolikong kahulugan. Sa buwan ng Pebrero, nagiging mabili ang mga rosas na kulay pulá na sumisimbolo ng pag-ibig. Kapag Araw ng mga Puso, karamihan sa mga magkakasintahan ay mayroong bulaklak ng rosas. (SSC)

 

Cite this article as: rósas. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/rosas/