pugò

 

Isang ibong hina-hunting o in-aalagaan para kainin ang pugò (pamilyang Phasianidae). Tinatawag itong quail sa Ingles at kabílang sa sub-order ng pheasant. Maliit ngunit matabâng ibon ang pugò, may matibay na mga paa, at nakakurbang tukâ. Ang balahibo ay karaniwang kayumanggi na may batik na putî o itim. Dahil sa kulay, madalî itong nakapagtatago sa damuhan at mahirap hanapin. Bagaman nakalilipad, karaniwang makikita sa lupa ang ibon at nanginginain ng kulisap at buto ng damo. Mabilis itong tumakbo. Sa Filipinas, binubulabog ito noon ng mga mangangaso at nilalambat o tinitirador paglipad.

Nakatitira ang pugò sa pook na malayò sa tubigan dahil hindi nitò gaanong kailangan ang tubig. Halos kalahating kutsaritang tubig lámang ang kailangan nitó sa loob ng isang araw. Maaaring makuha ng pugò ang ganitong kaunting tubig mula sa mga halamang kinakain nitò.

Maramihang inaalagaan ngayon ang pugò para sa layuning komersiyal. Itinuturing na pagkaing pampalakas ang karne nito at inihahain sa mula sa karamdaman. Mama-haling putahe ang adobadong pugò. Ang itlog ay malimit na sahog at pampalasa sa ginisang green peas o ibiniben-tang nilagang itlog. (VSA)

 

Cite this article as: pugò. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/pugo/