Pláza Dilao

Matatagpuan ang Pláza Dilao (di·láw) sa distrito ng Paco ng Lungsod Maynila, sa tapat ng gusali ng Paco Post Office. Noong panahon ng pananakop ng mga Español, tinawag diumano ang pook na “Dilao” dahil sa mga halamang kulay dilaw, o kayâ dahil sa mga migranteng Japanese na nananahan doon noon. Isa ito sa mga nalalabing alaala ng lumang distrito ng Paco.

Tampok sa liwasan ang estatwa ni Takayama Ukon(bininyagan sa pananampalatayang Kristiyano bilang Justo), isang maharlika at samurai mula sa Japan na ipinatapon noong1614 kasáma ang umaabot sa 300 Kristiyanong Japanese dahil sa pagtangging iwaksi ang pananampalataya kay Hesukristo. Mainit siyáng tinanggap ng mga Heswitang Español at mga Filipino pagdating sa Maynila. Pagpanaw niya noong 1615, binigyan siyá ng pamahalaang kolonyal ng Kristiyanong libing at may ganap na parangal militar bilang isang daimyo. (PKJ) ed VSA

Cite this article as: Plaza Dilao. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/plaza-dilao/