pilandók

Ang pilandók (Tragulus nigricans) o Philippine Mouse-deer sa wikang Ingles, ay kilalá rin sa tawag na Balabac Mouse Deer. Ito ay matatagpuan lámang sa maliliit na isla ng Balabac, sa timog-kanlurang Palawan. Itinuturing itong subspecies ng Greater Mouse-deer (T. napu). Kahit na tinatawag na Phil-ippine Mouse-deer, hindi ito kabilang sa pamilya Cervidae, ngunit miyembro ng pamilya chevrotain.

May kulay itong itim o kayumangging balahibo na may mga guhit ng kulay putî sa may dakong leeg at dibdib. Payat ang mga binti nitó. Ang lalaki ay walang mga sungay tulad ng isang tunay na usa, Ginagamit nitó ang matata-las na mga ngipin, na katulad sa mga aso, bilang pananggalang sa sarili o sa pakikipaglaban para sa teritoryo.

Ang pilandok ay isang nokturnal na hayop at mahilig mapag-isa, kumakain ito ng maliliit na dahon, mga bulaklak, at iba pang mga pa-nanim sa kagubatan. Kung araw, nasa gubat ito at hindi gaanong gu-magalaw. Sa mga kuwentong-bayan sa Filipinas, binibigyang buhay ng pilandok ang isang tuso at mapanlansing hayop. Sa isang kuwentong Mëranaw, nakumbinsi ng pilandok ang isang prinsipe na ibigay sa kaniya ang isang bag na may lamang ginto. Nanganganib na mapuksa ang pilandok dahil sa pagkawala at pagkasira ng kanilang tirahan sa kagubatan, panghahanting, at hindi matigil na kalakalan ng mga mababangis na hayop. (SSC)

 

 

 

Cite this article as: pilandók. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/pilandok/