Dátu Píang

(1846–23 Agosto 1933)

Kinikilálang unang edukador sa mga politikong lider Muslim, nagsimula si Dátu Píang tagapangasiwa ng mga lupain ni Sultan Anwar Ud-din Utto, lider ng pinagsanib na mga puwersang Magindanaw. Ngunit bago mag- 1900, si Piang na pinakamakapangyarihang datu sa Cotabato. Sentro ng kaniyang kapangyarihan ang sinilangang Dulawan. Mula dito, sinalakay niya ang Pikit, Reina Regente, at Tumbao, at noong 6 Enero 1899, kasáma ang sanlibong mandirigma ay kinuha ang Cotabato, at sakâ ang Tamontaka, upang makontrol ang mga bunganga ng Ilog Pulangui.

Isinilang si Piang noong 1846 sa Andavit, Dulawan, at isang mestisong Chino. Tinatawag din siyáng “Amai Mingka” na nangangahulugang “ama ni Mingka.” Noong panahon ng Himagsikang Filipino, sinikap siyáng kunin laban sa mga Español ngunit higit na iginiit ang hiwalay na pakikibáka para sa kasarinlan ng mga Muslim. Binihag pa niya ang maraming Kristiyano nang mawalan ng tagapagtanggol na Español. Ngunit isa siyá sa mga pinunòng Muslim na nagnais mailalim sa mga Americano.

Sa panahon ng mga Americano, kinilála siyáng tagapagisa ng kaniyang mamamayan at tagapagkalat ng halaga ng edukasyon. Pinuri siyá ng mga Kristiyano dahil sa kaniyang aral na mapayapang pamumuhay ng Muslim at Kristiyano. Namatay siya noong 23 Agosto 1933. Isa sa limang anak niya, si Gumbay Piang, ang nahalal na delegado sa 1935 Kumbensiyong Konstitusyonal. Noong1954, ginawang Datu Piang ang pangalan ng Dulawan. Isa ring lansangan sa Lungsod Cotabato ang ipinangalan sa kaniya. (GVS)

Cite this article as: Piang, Datu. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/piang-datu/