Philippine General Hospital

Ang Philippine General Hospital (Fí·li·pín Dyé·ne·rál Hós·pi·tál) o PGH ang pambansang pagamutan na pagaari ng pamahalaan. Binuksan ang ospital noong 1 Setyembre1910 upang maglingkod sa nakararaming mahihirap na nangangailangan ng abot-káyang serbisyong pangkalusugan. Pangunahing layunin ng PGH ang pagbibigay ng mahusay na kalingang pangkalusugan sa mamamayang Filipino, sanayin at paunlarin ang kakayahan ng mga propesyonal sa sektor ng kalusugan, manguna sa pananaliksik upang mas mapataas ang kalidad ng pagbibigay ng serbisyo, at makatulong sa pagbalangkas ng mga pambansang patakarang pangkalusgan.

Nang pasinayaan ang PGH noong 1910, mayroon itong330 kama para sa mga pasyente. Mula sa araw ng pagkakatatag nitó, naging tuloy-tuloy ang pagpapaunlad sa mga pasilidad ng ospital at pinalawak pa ang mga gusali.

Nagdagdag ang pamunuan nitó ng dalawang pabelyon(1922), bagong gusaling imbakan (1925), mga silid-tistisan at isang bulwagan (1926), bagong pabelyon sa mga maysakit na tipus (1928), at Cancer Institute (1938). Bago sumiklab ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig, mayroong kabuuang 850 kama para sa mga pasyente.

Pinalakas ang gawaing pananaliksik at pagsasanay sa PGH noong 1947 nang ginawa itong ospital na sanayan ng mga mag-aaral sa medisina at narsing ng Unibersidad ng Pilipinas. Sa kasalukuyan, sinasanay ng PGH ang halos 160 mag-aaral ng medisina sa UP at mahigit 80 interna taóntaón. Labinsiyam ang klinikal na departamento ng ospital na may kani-kaniyang espesyalisasyon. (SMP)

Cite this article as: Philippine General Hospital. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/philippine-general-hospital/