Pambansâng Párkeng Pandágat ng Tangríb ng Tubbatáha

Ang Pambansâng Párkeng Pandágat ng Bangkota ng Tubbatáha ay napabilang sa Talaan ng Pamanang Pan-daigdig ng UNESCO noong 1993. Kinikilala ang parke bilang isang “napakahusay na halimbawa ng isang napaka-linis na tangrib na may kagila-gilalas na 100-metrong nakatindig na bakod, malawak na lawa at dalawang pulo ng tangrib.” Matatagpuan ito sa kalagitnaan ng Dagat Sulu sa munisipalidad ng Cagayancillo at sa Timog- silangang bahagi ng Lungsod Puerto Princesa sa Palawan.

Kasáma ang Hilaga at Timog na Tangrib, may 32,200 ektarya ang lawak ng parke. Isang natatanging halim-bawa ito ng kulumpon ng tangrib na may napakaraming species pandagat. Mayroon itong mahigit 300 uri ng tangrib na kumakatawan sa mahigit 90% ng iba’t ibang uri ng tangrib sa Filipinas. Nagsisilbi rin itong santuwaryo ng mahigit sa 500 species ng isda at lamáng-dagat. Ang Hilagang Pulong Munti ay pinamumugaran ng mga nanganganib nang species ng ibon at pinangin-gitlugan ng mga pagong.

Mahalaga ang ecosystem ng Pambansâng Parkeng Pandagat ng Tangrib ng Tubbataha hindi lámang para sa Filipinas kundi pati na rin sa buong mundo. Matatag-puan ito sa Coral Triangle na binibigyan ng espesyal na atensiyon ng mundo. Nagsisilbing lunsaran ang lugar ng mga pag-aaral tungkol sa pangangalaga ng ecosys-tem at biodiversity o saribuhay.

Ang Pambansâng Parkeng Pandagat ng Tangrib ng Tubbataha ay itinatag noong 11 Agosto 1988 sa pamamagi-tan ng Proklamasyon Bilang 306 ni Pangulong Corazon Aquino. Sa bisà naman ng Presidential Decree 705, napa-bilang ito sa mga pinangangalagaang lugar sa Filipinas. Kailangang kolektibong isagawa ang pangangalaga sa parkeng ito upang mapanatili ang kasalukuyang napakalinis na kalagayan nitó para sa kapakinabangan ng mga susunod na salinlahi. (RVR)

 

 

Cite this article as: Pambansâng Párkeng Pandágat ng Tangríb ng Tubbatáha. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/pambansang-parkeng-pandagat-ng-tangrib-ng-tubbataha/