Warning: Use of undefined constant setting - assumed 'setting' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/hqe0tu85kswo/public_html/wp-content/plugins/cite/cite.php on line 105

ordenánsa

English: ordinance

 

Ang ordenánsa ay kautusan o tuntunin na ginagawa ng isang sanggunian at ipinapatupad lamang sa nasasakupang lalawigan, lungsod, o munisipalidad. Kaiba sa resolusyon, ang ordenansa ay nagtatakda ng mga patakaran na susundin ng nasasakupan hanggang sa ito ay palitan o pawalang-bisà. Bukod sa panandalian, ang resolusyon naman ay pagpapahayag lamang ng opinyon o sentimyento ng sanggunian sa mga usapin at iba pang alalahanin.

Ang paggawa ng ordenánsa ng isang sanggunian ay pagpapakita ng lehislatibong kapangyarihan o karapatang bumuo ng mga batas ng mga yunit ng lokal na pamahalaan. Hindi dapat bast pinaiiral ang isang ordenánsa. Sa halip, kailangang magdaan ito sa isang proseso ng inter-aksiyon ng mga pinunò ng lokal na pamahalaan, taumbayan, pribadong sektor, mga grupong nagsusulong ng kanilang interes, at iba pang may kinalaman at maaapektuhan ng ginagawang ordenánsa.

Layunin ng interaksiyong ito ang makabuo ng ordenansa na tutugon sa kapakanan ng mga taong nasasakupan, para na rin sa ikauunlad ng yunit ng lokal na pamahalaan.

Ang awtoridad sa paggawa ng mga ordenánsa ay hawak ng sanggunian ng isang yunit ng lokal na pamahalaan. Ang “sanggunián” ang grupo ng mga indibidwal na inihalal ng mga nasasakupan upang katawanin ang kanilang mga interes. Sa ilalim ng kasalukuyang kodigo hinggil sa pamahalaang lokal, may kapangyarihan ang sanggunian na magpatupad ng mga ordenánsa, mag-aproba ng mga resolusyon, at maglaan ng pondo.

Halimbawa ng mga ordenánsa ay ang paglimita ng paggamit ng plastik sa mga tanggapan sa Lungsod Quezon. Marami namang ordenánsa sa iba pang lokal na pamahalaan ang nagbabawal o nagpapataw ng multa sa maling pagtatapon ng basura. (MJCT)

Cite this article as: ordenansa. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/ordenansa/