Guillermo Nakar

(1905–1942)

Pinunò ng konstabularya at bayaning lider guerilya sa Ikalawang Digmaang Pandaigdig, isinilang si Guillermo Nakar (Gil·yér·mo Ná·kar) noong 10 Enero 1905 sa Infanta, Quezon. Pagkagradweyt sa Philippine Military Academy, pumasok siyá sa Philippine Constabulary at tumaas sa ranggong kapitan dahil sa mahusay na serbisyo. Pagsiklab ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig, nadestino si Guillermo sa 71st Infantry na nakabase sa Hilagang Luzon.

Sa biglang salakay ng mga Japanese, napaligiran ang mga yunit sa hilagang Luzon at hindi nakadalo sa pagtatanggol ng Bataan. Pinangunahan ni Guillermo ang kaniyang mga tauhan para makalusot patungong Nueva Vizcaya. Bumuo ng isang rehimyento ang USAFFE sa ilalim na Guillermo na itinaas sa ranggong tenyente koronel. Noong 13 Enero 1942, sinalakay nilá ang Tuguerarao, Cagayan at kalapit na paliparan. Marami siláng napatay na Japanese at nawasak na eroplano. Sinundan pa ito ng ibang reyd at pananambang sa mga lalawigan ng Isabela, Nueva Viscaya, at Pangasinan.

Naglunsad ang mga Japanese ng kontra-opensiba upang hulíhin si Guillermo at ibang lider ng gerilya. Dahil sa isang taksil, nadakip siyá at ibinilanggo. Tumanggi siyáng manumpa ng katapatan sa Japan. Sinasabing dinalá siyá sa Fuerza Santiago at binitay noong 29 Setyembre1942. Dahil sa kaniyang kabayanihan, binigyan siya ng Distinguished Conduct Star, postumo, noong22 Hulyo 1945. Ipinangalan din sa kaniya ang kampo ng Southern Luzon Command ng sandatahang lakas sa Lucena, Quezon. (GVS)

Cite this article as: Nakar, Guillermo. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/nakar-guillermo/