Masjíd Sheik Karímul Mákhdum

Ang Masjíd Sheik Karímul Mákhdum ang unang masjid na itinayô sa Filipinas. Itinatag ito ni Makhdum Karim, isang Arabeng mangangalakal, noong 1380 sa Tubig Indangan, Simunul, Tawi-tawi. Mayroong nagsasabing si Makhdum (Karim ul-Makhdum) ang unang misyonerong Muslim sa kapuluan ng Sulu, at may nagsasabi namang may mga Muslim na sa mga pulo nang dumating siyá. Ngunit tiyak na malaki ang kaniyang naitulong sa pagpapalaganap ng paniniwalang Islam sa bansa.

Matatagpuan ang orihinal na masjid sa loob ng bagong gusali. Ang mga orihinal na haligi ay yari sa ipil at pinangangalagaan hanggang sa kasalukuyan. Noong 2009, ipinahayag ang masjid na Pambansang Palatandaang Makasaysayan(National Historical Landmark), bilang pagkilála sa malaking naiambag ng relihiyong Islam sa pagsulong ng kultura at sibilisasyon sa bansa. (PKJ)

Cite this article as: Masjid Sheik Karimul Makhdum. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/masjid-sheik-karimul-makhdum/