lusay

Flora, plants,  aquatic plants

Ang lusay ay hindi pangkaraniwang halaman-dagat. Ito ay nag-iisang grupo ng halamang namumulaklak sa ilalim ng dagat at nakatira sa mga maaalat at maalat-alat na tubig. Makikita ito sa halos lahat ng kontinente maliban sa Antartika. May halos 50 espesye ng lusay na kabilang sa pamilya Posidoniaceae, Zosteraceae, Hydrocharitaceae, at Cymodoceaceae.

Ang lusay ay kilalá sa pagkakaroon ng mahahabà at payat na dahon na kulay matingkad na berde. Ang mga grupo ay nagkakaiba sa pamamagitan ng hugis ng mga dahon. Ang genera ng Halodule ay maikli at makitid ang dahon samantalang ang Syringodium naman ay mahabàng pabilog. Ang dahon ng Thalassia, Cymodocea at Enhalus ay hugis sinturon. Ito ay makikita sa mga protektadong bahagi ng tubig, tulad ng lawa at estuwaryo. Ito ay nakapatse sa may baybay at ang patse ay maaaring malapad at malawak na mistulang isang hihigan o pastulan. Ang bawat hihigan ay binubuo ng isa o maraming espesye ng lusay. Puwedeng mabuhay ito sa malalamig at tropikong lugar. Ngunit nangangailangan ito ng masaganang sikat ng araw kayâ makikita lamang sa mga mababaw na parte ng dagat na inaabot ng liwanag.

Napakahalaga ng lusay sa baybaying dagat. Ito ay nagsisilbing tirahan ng mga organismong tulad ng bakterya, alga, trepang, hipon, pawikan, dolpin, at mga isdang maya-maya, loro, pagi, butanding at pating. Ang malalaking hayop ay kumakain ng mga organismo na matatagpuan sa lugar ng mga lusay. Ang makakapal na ugat na nakakapit sa ilalim ay tumutulong para mapanatiling matatag at matibay ang ilalim ng dagat. Pinapanatili din nitóng malinaw ang tubig sa pamamagitan ng pagbitag sa mga latak.

Ayon sa pananaliksik, ang mga dahilan ng pagkasira at pagkawala ng mga lusay ay ang pagtapak dito, pagdadraga, paghuhulog ng angkla, paggamit ng mga kasangka-pang pangisda na nakakasira tulad ng galadgad, kalamidad na tulad ng bagyo, at polusyon. Sinasabi ring matagal bago makabalik sa dating kondisyon ang mga lusay kapag ito ay nasira. (MA)

 

Cite this article as: lusay. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/lusay/