Vicente Lim

(24 Pebrero 1888–31 Disyembre 1944)

Si Brigadyir Heneral Vicente Lim (Vi·sén·te Lim) ay isang martir at opisyal ng hukbo ng Filipinas. Siyá ang unang Filipinong nagtapos sa prestihiyosong akademya militar ng Estados Unidos sa West Point.

Pagkaraang magtapos sa West Point noong 1914, kinomisyon siyá bilang opisyal sa Philippine Scouts ng hukbong Americano. Mabilis niyang inakyat ang mga ranggo. Noong 1936, nagretiro siyá mula sa hukbong Americano na may ranggong Tenyente Koronel at pumasok sa bagong-hiwalay na Hukbo ng Filipinas. Ginawaran siyá ng ranggong Brigadyir Heneral at naging hepe ng War Plans Division ng Central General Staff. Noong 1940, hinirang siyáng Chief of Staff ng Hukbo ng Filipinas.

Nang muling ipinaloob ang hukbong Filipino sa mga Americano noong 1941, kasagsagan ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig, si Lim ang naging pinakamataas na Filipino sa ilalim ng pamumunò ni Heneral Douglas MacArthur. Ibinigay sa kaniya ang 41st Philippine Division na inatasang magtanggol sa Katimugang Luzon. Pinamunuan niya ang kaniyang mga kawal sa madudugong laban sa Bataan. Noong Abril 1942, sumuko ang dibisyong ito kasáma ang lahat ng puwersang Filipino at Americano. Kabilang si Lim sa dumanas ng tinaguriang “Death March.” Kahit sugatan, nabuhay siyá at ipinasok sa Philippine General Hospital. Gumalíng siyá kaagad ngunit ikinubli ito sa mga Japanese. Nagpanggap siyáng patuloy na may dinaramdam, ngunit ang totoo ay tumutulong sa pamumunò ng mga gerilya ng Luzon mula sa kaniyang kama.  Noong 1944, inutusan siyáng samahan si MacArthur sa Australya, ngunit nadakip siyá ng mga Japanese sa kaniyang paglalakbay. Ikinulong siyá nang apat na buwan sa Fort Santiago at Bilibid sa Maynila bago bitayin ng mga Japanese sa Manila Chinese Cemetery noong 31 Disyembre 1944, halos bago ang Bagong Taon at bagong pag-asang hatid ng nakaambang liberasyon ng buong Filipinas.

Isinilang siyá sa Calamba, Laguna noong 24 Pebrero 1888 kina Jose Ayala Lim-Yaoco, isang purong Chino, at Antonia Podico, isang mestisang China. Sinasabing magkaibigan ang pamilya ni Jose Rizal at pamilya ni Lim; tulad ng mga Rizal, ang mga Lim ay umuupa noon ng lupain na pagmamay-ari ng mga paring Dominiko. Bago pumasok sa West Point, nag-aral muna si Lim ng pagtuturo sa Philippine Normal School, at doon siyá hinikayat ng isang superbisor na kumuha ng pagsusulit para makapasok sa akademya militar ng Estados Unidos. Noong 1916, nagturo din siyá ng Sining Militar, Batas Militar, at Topograpiya sa Philippine Constabulary School sa Lungsod Baguio. Noong 1917, ikinasal siyá kay Pilar Hidalgo, na magiging isa sa mga tagapagtatag ng Girl Scouts of the Philippines. Nagkaroon silá ng anim na anak.

Para sa kaniyang paglilingkod bilang kawal, pagkatapos ng kaniyang pagkamatay ginawaran siyá ng Legion of Merit at Purple Heart. Makikita ang kaniyang imahen sa papel ng isanlibong piso kasáma sina Jose Abad Santos at Josefa Llanes Escoda. Makikita din ang kaniyang pangalan sa Tablets of the Missing sa American Cemetery sa Lungsod Taguig, Metro Manila. Ipinangalan sa kaniya ang Kampo Vicente Lim sa kaniyang tinubuang bayan ng Calamba, Laguna.  (PKJ)

 

Cite this article as: Lim, Vicente. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/lim-vicente/