Libíngan ng mga Bayáni

Ang Republic Memorial Cemetery o mas kilala ngayon sa tawag na Libíngan ng mga Bayáni ay matatagpuan sa Fort Bonifacio Military Reserve (dating Fort McKinley). Ito ay ginawa noong taóng 1947, panahon ni Pangulong Manuel Roxas, upang paglibingan ng mga nasawing sundalo noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Pinalitan naman ng Pangulong Ramon Magsaysay noong 1957 ang pangalan nitó at ginawang Libíngan  ng mga Bayáni upang bigyang diin ang ginawang pagsasakripisyo ng buhay ng mga sundalo para sa pagtatanggol ng ating bansa. Kinaluan ay naglaan naman ang Pangulong Ferdianand Marcos ng 142 ektaryang lote upang mapalawak ang sakop ng nasabing libingan.

Ang LNMB ay nasa ilalim ng administrasyon at pangangalaga ng Grave Unit Service (GSU). Ito ay naglalayon na magbigay ng serbisyo sa mga táong yumao sa ilalim ng ilang kondisyon, katulad ng: parte ng militar na binawian ng buhay habang nasa serbisyo, mga beteranong Filipino, presidente, mataas na pinunò ng gobyerno, estadista, national artist, at iba pa. Sa kasalukuyan, ilan sa mga matatagpuan sa loob ng LNMB ay ang puntod ng mga hindi kilalang sundalo, isang mataas na monumentong nagbibigay karangalan sa 112 na Filipinong opisyal at miyembro ng Philippine Expiditionary Forces to Korea (PEFTOK) na namatay sa  digmaang naganap sa Korea, ang monumentong itinayô ng Veterans Federation of the Philippines bilang testimonya sa katangi-tanging katapatan at dedikasyon ng mga Filipinong gerilya noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig.

Noong taóng 2009, tinatáyang umabot sa 44,027 ang bilang ng mga sundalong nakalibing sa LNMB, na ang 32,268 sa kanila ay namatay noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig sa Capas, Tarlac. Sina Carlos P. Garcia at Diosdado Macapagal lámang ang mga presidente ng ating bansa na nakalibing dito   (LN)

Cite this article as: Libingan ng mga Bayani. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/libingan-ng-mga-bayani/