Lawàng Naujan

lakes, water, Mindoro, protected areas, biodiversity

Ang Lawàng Naujan (Na·ú·han) ang ikalimang pinakamalaking lawà sa Filipinas sa lawak na 8125 ektarya, at naliligiran ng 1412 ektaryang pinak. May habà itong 14 km at lapad na 6 km. Umaabot sa 45 metro ang lalim nitó.

Matatagpuan ito sa hilagang-silangang bahagi ng Oriental Mindoro sa pulô ng Mindoro. Matatagpuan ang Bundok Naujan sa hilaga ng lawa, na siyáng pinalili-giran ng mga bayan ng Naujan, Victoria, Socorro, at Pola.

Ang lawà ay isang Pambansang Parke at pro-tektadong lupain. Bilang himpilan ng mga migratoryong ibon at dahil sa mataas na antas ng saribuhay (biodiversity), itinuturing itong mahalagang basâng- lupain (wetland) ng daigdig. Tahanan ito ng mga buwaya na nanganganib nang mabura mula sa isla. Napalitan na ang dáting kagubatan sa paligid ng lawa ng mga punò ng sitrus,niyog, rambutan, taniman ng kape, at palayan. Pangingisda ng tilapya, bangus, hipon at iba pa ang pangunahing kabuhayan ng labimpitong komunidad na nakapaligid sa lawa. Mayroon ding malakas na industriya ng itik. Ang mga pampang ng lawa ay tahanan ng mga “Mangyan,” ang pangkating katutubo ng Mindoro. (PKJ)

Cite this article as: Lawàng Naujan. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/lawang-naujan/