Pédro Ládia

Si Pédro Ládia ay isang taga-Borneo na dumating sa Malolos noong 1643. Nagpakilála siyáng apo ni Lakan Dula at tagapagmana ni Raha Laja (o Raha Matanda). Kaugnay ng mga pag-angking ito sa kaniyang pinagmulan, hinirang din niya ang sarili bilang “Raha ng mga Tagalog.”

Sa taong 1580, pinasok ng mga Español ang bayan ng Li Han sa Bulacan at tinawag itong “Malolos.”  May bilang na mahigit 4,000 mamamayan ang kanilang sinakop at kaiba sa mga karatig bayan ng Bulacan, nanatiling tahimik ang bayang may bagong pangalan. Ngunit si Ladia ang nanghikayat sa mga tao na simulan ang pag-aaklas laban sa mga mananakop.

Hindi natuloy ang himagsikang kaniyang sinubukang pasiklabin dahil isang fraileng Augustino, si Cristobal Enriquez, ang nakarinig ng kanilang mga plano nang mangumpisal ang ilan sa mga taumbayan. Agad ipinadakip si Ladia at dinalá sa Maynila upang bitayin.  (CID)

Cite this article as: Ladia, Pedro. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/ladia-pedro/