Warning: Use of undefined constant setting - assumed 'setting' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/hqe0tu85kswo/public_html/wp-content/plugins/cite/cite.php on line 105

La Solidaridád

Isang diyaryo sa wikang Español ang La Solidaridád at naging pangunahing tinig ng Kilusang Propaganda para sa mga kailangang reporma sa Filipinas noong panahon ng kolonyalismong Español. Itinayô ito ng isang samahan ng mga repormista na La Solidaridad din ang pangalan. Isa itong quincenario, na nangangahulugang lumalabas tuwing dalawang linggo, at unang ini- limbag sa Barcelona, España. Lumabas ang unang isyu nitó noong 15 Pebrero 1889 sa pamamatnugot ni Graciano Lopez Jaena. Inilipat ang pasulatan nito sa Madrid at ipinasa ni Lopez Jaena ang pagiging patnugot kay Marcelo H. del Pilar sa isyung lumabas noong 15 Nobyembre 1889. Nagtagal ang diyaryo hanggang 15 Nobyembre 1895.

Nilayon ng diyaryo na iparinig sa gobyernong España ang masaklap na kalagayan ng mga mamamayan sa Filipinas at ibunyag ang kalupitan ng mga fraile. Sa pamamatnugot ni Del Pilar, lalong matatapang na reporma ang hiningi ng mga repormista: Filipinisasyon ng mga parokya; kalayaan sa pamamahayag, pagsasalitâ, at pagtitipon-tipon; pag-asimila sa Filipinas bilang probinsiya ng España, at kaugnay nitó, representasyon sa Cortes ng España at aktibong pakikilahok ng mga Filipino sa pamamahala ng gobyerno.

Sa loob ng halos pitóng taón, naging tinig ang La Solidaridád sa payapang paghingi ng reporma. Wala mang nakamit na reporma, mahalaga ang pahayagang ito dahil matutunton dito ang pagyabong ng pampolitikang kaisipan ng mga Filipino; pinatunayang rebolusyon lámang ang landas sa paglaya; bukod pa sa naglabas ito ng katangi-tanging mga artikulo na sinulat nina Jose Rizal, Graciano Lopez Jaena, Marcelo H. del Pilar, Mariano Ponce, Antonio Luna, Jose Ma. Panganiban, at iba pa. (AEB)

Cite this article as: La Solidaridad. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/la-solidaridad/