kuwago

Fauna, Birds, owl

Ang kuwago o owl sa wikang Ingles ay isang uri ng ibon na kabilang sa Order Stigiformes na binubuo ng halos 200 uri ng ibon. Karamihan sa mga kuwago ay namumuhay mag-isa at may katangiang nocturnal— natutúlog sa araw at sa gabi gisíng upang humanap ng pagkain. Ngunit hin-di kabilang sa katangiang ito ng kuwago ang tinatawag na Northern Hawk Owl sapagkat ito lámang ang kuwagong gisíng sa araw at natutúlog sa gabi. Maaaring nakasalig sa katangiang ito ng kuwago ang popular na salawikain sa tanagàng:

Mabuti pa ang kubo

Kung nakatira’y tao

Kaysa isang palasyong

Nakatira’y kuwago.

Ang tahanan ay karaniwang may tao kung gabi, dahil umuuwi  ang  mga  nakatirapagkatapos ng maghá pong pagtatrabaho. Sa gayon, nagtitipon sa bahay ang pamilya kung gabi. Ngunit hindi ito mangyayari kung kuwago  ang  nakatira  sa kahit isang palasyo dahil sa gabi umaalis at naghahanap ng pagkain ang ibong ito.

Mga insekto at ibang ibon ang kinakain ng mga kuwago ngunit may ilang uri nitó na bihasa sa paghúli ng mga isda. Matatagpuan ang mga kuwago sa halos lahat na rehiyon ng daigdig maliban sa Antartika at ilang bahagi ng Greenland dahil sa malamig na temperatura sa mga lugar na ito. Kilalá ang mga kuwago sa pagkakaroon ng malalaking matá at bútas ng tainga, maliliit na tukâ, at malala-pad na ulo. (IPC)

Cite this article as: kuwago. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/kuwago/