Kutàng San Andrés

Ang Kutàng San Andrés (Fort San Andres sa Ingles) ay isang moog sa poblasyon ng bayan ng Romblon, lalawigan ng Romblon na itinayô ng mga Español noong 1573. Nagsilbi itong tanggulan laban sa mga pirata at mangangayaw. Yari ang kuta sa mga batong minina mula sa mga tangrib. Mayroon itong kakambal na moog, ang Kutàng Santiago, na kaunti na lamang ang bakas sa kasalukuyan at tuluyan nang natakpan ng halaman at lupa.

Nitóng mga hulíng dekada, ginamit ang kuta bilang obserbatoryo at weather station ng PAGASA. Isang pag-aaral noong 2006 ang nagbunyag na malapit nang tuluyang gumuho ang Kutang San Andres, kung kayâ naman pinangunahan ng Pambansang Komisyon sa Kultura at mga Sining (NCCA) ang pagsasaayos nitó at ng 205 hakbang paakyat sa moog. Matatanaw mula sa kuta ang kabayanan at pantalan ng Romblon. (PKJ)

Cite this article as: Kutang San Andres. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/kutang-san-andres/