Kutàng Bonifacio

Maaaring tumukoy ang Kutàng Bonifacio (bo•ni•fás•yo) sa pambansang headquarters ng Philippine Army (na may pormal na ngalan na “Fort Andres Bonifacio”), o sa “Bonifacio Global City” (may palayaw na “BGC” at “fte Fort”), isang distritong pangkomersiyo at isa sa mga sentro ng kalakaran ng buong bansa. Matatagpuan ito sa Lungsod Taguig,  Metro Manila.

Itinatag ng mga Americano ang moog noong 1901 at Digmaang Filipino-Americano. Pinangalanan itong Fort McKinley bilang pagkilala sa ika-25 pangulo ng Estados Unidos na si William McKinley. Pagkalaya ng Filipinas mula sa Estados Unidos noong 1946, ibinalik sa mga Fili- pino ang pagmamay-ari ng kampo. Ipinangalan ito kay Gat Andres Bonifacio, Supremo ng Himagsikang Filipino ng 1896. Noong 1995, sinimulan ng Bonifacio Land Development Corporation at Bases Conversion and Development Authority ng pamahalaan ang paglinang sa Fort Bonifacio bilang bagong kabesera ng negosyo sa bansa.

Sa kasalukuyan, kinakaribal nito ang Makati Central Business District bilang sentro ng komersiyo. Matatagpuan dito ang ilang embahada, pambansa o rehiyonal na headquarters ng mga multinational corporation, mga naglalakihang mall, mga tahanan at condominium para sa mga mariwasa, at mga internasyonal na paaralan. Matatagpuan din sa Fort Bonifacio ang Libingan ng mga Bayani at ang Manila American Cemetery and Memorial.  (PKJ)

Cite this article as: Kutang Bonifacio. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/kutang-bonifacio/