Koreó

Ang koreó ay nagmula sa Español na correo at tumutukoy sa pahatiran ng sulat at pakete o palingkurang postal. Itinatag ang unang koreo sa Filipinas sa Lungsod Maynila noong 1767, na isinailalim sa bagong distritong postal ng España. Muli itong itinatag bilang distritong sumasak- law sa buong bansa noong 5 Disyembre 1837 at nakilála bilang pangunahing sentrong pangkoreo sa Asia noon. Noong panahon ng Rebolusyon, iniatas ni Emilio Aguinaldo ang pagtatatag ng koreo para sa pahatirang-sulat ng mga Filipino. Kinilala ito noong 1902 sa ilalim ng Kagawaran ng Kalakal sa bisà ng Act No. 426 na ipinasá ng Philippine Commission.

Sumapi ang Filipinas sa Universal Postal Union noong 1 Enero 1922. Itinayô naman ang gusali ng Central Post Office sa Maynila noong 1926 subalit nawasak ito noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig at muling itinayô noong 1946. Sa ilalim ng administrasyon ng Pangulong Corazon Aquino, pinangalanang Postal Service Office (PSO) ang dating Bureau of Posts sa ilalim ng Executive Order No. 125 na nilagdaan noong 13 Abril 1987. Dahil din dito kayâ napasailalim ng DOTC o Department of Transportation and Communications ang koreo sa   bansa.

Noong 2 Abril 1992, sa bisà ng Republic Act No. 7354, naging ang kasalukuyang PhilPost o Philippine Postal Corporation ang dating PSO. Binigyan din ng karapatan ng batas na magbukás ng Philippine Postal Savings Bank ang PhilPost na naganap noong 21 Hulyo 1994 sa ilalim ng pangulong Fidel V.  Ramos. (ECS)

Cite this article as: Koreo. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/koreo/