kárpa

Philippine Fauna, aquatic animals, fish,

Ang kárpa ay kabilang sa pamilya Cyprinidae. Ito ay matatagpuan sa Hilaga ng America (mula Canada hanggang timog ng Mexico), Aprika, at Eurasia. Maraming uri ng karpa at ang pinaka-karaniwan ay ang Cyprinus carpio na matatagpuan sa tubig tabang sa sub-tropiko na ang tem-peratura ay nása pagitan ng 3-35 sentigrado. Ito ay matatagpuan mula Europa hanggang Asia. Ito rin ay dinalá na sa iba’t ibang bahagi ng mundo. Ang likás na tirahan nitó ay mga ilog.

Ang tinik sa palikpik sa likod ay 3-4 samantalang  ang  palikpik  sa  puwit ay may 2-3 tinik. May 2 pares na barbel, at ang palikpik sa likod ay may 15-20.5 na nakasangang rayos. Ang mga ngipin sa lalaugan ay malaki. Ang kaliskis ay malaki at makapal. Ang karpa na nása likás na tirahan ay bahagyang pandak at ang taas ay 1:3.2-4.8 ang karaniwang habà. Magkakaiba ang sukat, proporsiyon, at pagtubò ng palik-pik at kulay. Ang palikpik sa likod ay may 3 tinik. Ang katawan ay kulay abo at tanso.

Ang tigulang na kárpa ay tumitira sa maiinit, malalalim at may mabagal na agos ng tubig, tulad ng ilog at lawa. May kakayahan din itong mamalagi sa tubig na iba’t iba ang kondisyon at maputik. Kadalasang aktibo ito kapag dapithapon at madaling-araw. Kumakain ito ng maliliit na organismo at halaman. Nangingitlog ito sa baybay. Ang larva ay maaari lang mabuhay sa maiinit na tubig na may nakalubog na mga halaman. Ang karpa ay inaalagaan din sa akwaryum. (MA)

Cite this article as: kárpa. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/karpa/