kandurô

Philippine Fauna, birds, snipe

Ang kandurô (Gal-linago gallinago) o common snipe sa Ingles ay ibon na kabilang sa angkan ng may maha-habàng tuka. Katamtaman ang laki nitó, humahabà ang ka-tawan nang 25-27 sm at ang pakpak nang 44-47 sm. Mayroong itong maiikli, kulay abuhing lungting binti at may mahabàng itim na tuka. Ang katawan ay kulay kayumanggi, may manila-nilaw na guhit sa likod, at putî ang tiyan. Itim ang guhit sa matá na may mga putîng guhit sa ibabaw at itaas nitó. May papatulis itong mga pakpak.

Mapagkubli at mahiyain, madalas itong nagtatago sa mga patag na lugar. Kapag natakot, lumilikha ito ng matinis na tunog at lumilipad palayo nang pazigzag upang lituhin ang kalaban. Naghahanap ito ng pagkain sa mga putikan. Karaniwang kumakain ng insekto, bulate, at ilang hala-man.

Nanliligaw ang lalaking ibon sa pamamagitan nang mata=as na paglipad at pag-ikot sa hangin, at mabababàng bulusok na lumilikha ng tila tambol na tunog mula sa mga balahibo sa buntot nitó. Ang pugad nitó ay mahusay na nakatago sa isang patag na lugar. Ang itlog ay matingkad na olibo ang kulay na mayroong batik na kayumanggi, pinaiinitan ng babae nang 18 hanggang 21 araw. Ang bagong pisâng kanduro ay mamulá-mulá at mayroong marka ng itim, putî, at mapusyaw na dilaw.

Katutubo ito sa mga rehiyon ng Africa, Asia, at Europa. Nagpaparami ito sa mga latian, tundra, at basâng parang sa hilagang Europa at hilagang Asia at dumarayo tuwing taglamig sa timog at kanlurang Europa at Aprika at timog-silangang Asia. (KLL)

Cite this article as: kandurô. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/kanduro/