kanawáy

Philippine Fauna, birds, seagull, migratory bird, species

Ang kanawáy ay migratoryong ibon mula sa magkalapit na family na Laridae (gull) at Sternidae (tern). Parehong polyphyletic ang dalawang family, ibig sabihin, iba’t ibang genus ang bumubuo sa mga ito. Nagpupunta sa Filipinas ang mga migratoryong ibon na ito upang magpainit at umiwas sa napakalamig na panahon sa Antartica, Europa, at ibang bahagi ng mundo.

Ang mga Laridae ay madalas na kulay puti o abo at nagtataglay ng itim na marka sa kanilang ulo o pakpak. Mayroon itong mahabàng tuka at may lamad sa pagitan ng mga daliri sa paa. Binubuo nitó ang pugad sa mabababàng lugar. Sama – samang naninirahan ang mga ito sa mga baybayin at kinakain ang ilang lamáng-dagat, tulad ng maliliit na isda at mga alimango.

Ang mga Sternidae naman ay madalas na may kulay putî o abuhing pakpak at nagtataglay ng itim na marka sa ulo. Mayroon itong mahabàng tuka at may lamad sa pagitan ng mga daliri sa paa. Mas magaan ito, may mas maha-bang buntot, at mas maninipis na pakpak kompara sa mga Laridae. Ang mga nása genus Sterna ay may mas ka-pansin-pansing nagsangang buntot kaysa mga Chlidonias at Larosterna na bahagya lámang nagsasanga ang buntot; hábang ang genera Anous, Procelsterna, at Gygis o ang mga noddy ay may tila ginatgat na buntot. Karamihan sa mga kanaway ay sumisisid ng kakaining isda hábang ang ilan ay tumutuka ng insekto sa ibabaw ng tubig tabáng. Sama-sama din itong naninirahan sa mga baybayin.

Ang mga uri ng kanaway na matatagpuan sa bansa ay ang Chroicocephalus ridibundus (black-headed gull), Larus argentatus (herring gull), Chlidonias leucoptera (white-winged black tern), Chlidonias hybridus (whiskered tern), Gelochelidon nilotica (gull-billed tern), Hydroprogne caspia (Caspian tern), Sternula albifrons (little tern), Sterna sumatrana (black-naped tern), Sterna hirundo (black billed common tern), Sterna dougallii (roseate tern), Sterna fuscata (sooty tern), Sterna anaethetus (brown-winged tern), Sterna bergii (crested tern), Sterna zimmermanni (chinese crested tern), Anous minutus (black noddy), at Anous stoli-dus (brown noddy). (KLL)

Cite this article as: kanawáy. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/kanaway/