Kámpo Crame

Ang Kampo Crame (krá•me, Camp Crame sa Ingles) ang pambansang headquarters ng Philippine National Police (PNP) na matatagpuan sa Epifanio de los Santos Avenue, Lungsod Quezon, Metro Manila. Dati itong luklukan ng Philippine Constabulary at bahagi ng dating Kampo Murphy bago ito hinati sa dalawa— ang Crame at kata pat nitong Kampo Aguinaldo, ang pambansang headquarters ng Armed Forces of the Philippines (AFP). Ipinangalan ito kay Heneral Rafael Crame, ang unang Filipino na namuno ng kapulisan ng bansa.

Noong 1935, bumili ang pamahalaan ng Filipinas ng lupa sa New Manila Heights (na magiging bahagi ng Lungsod Quezon sa hinaharap), at pagkaraan ng ilang taon ay naging tahanan ito ng mga gusali at pasilidad ng mga sangay ng hukbong sandatahan ng Filipinas. Isa sa mga sangay nito ang dating Philippine Constabulary. Ang lupain ang nagsilbing pook ng kasalukuyang Kampo Aguinaldo (dating Kampo Murphy) at Kampo Crame. May lawak itong mahigit-kumulang apat na ektarya.

Naging mahalaga ang kampo noong People Power Revolution (EDSA I) nang maging tanggulan nina Heneral Fidel V. Ramos at mga naghihimagsik na sundalo na tinalikdan ang rehimeng Marcos. Noong 2011, ipinahayag ang Kampo Crame bilang isang makasaysayang pook ng National Historical Commission. (PKJ)

Cite this article as: Kampo Crame. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/kampo-crame/