kadéna de amór

Philippine Flora, vine, plant, ornamental plants

Ang kadéna de amór (cadena de amor sa Español) ay gumagapang paakyat na baging, bahagyang may tigas, salit-salit ang dahong hugis puso, lungtian, at tila nilagare ang gilid, at may kumpol-kumpol na bulaklak na putî o mapusyaw na pink. Katutubò ito sa Mexico bagaman laganap ngayon sa buong Filipinas. Dalawa sa pangalang siyentipiko nitó ang Antigonon leptopus Hook & Am. at A. cinerascens M. Martens & Galleotti. Tinatawag naman itong bride’s tears, coral vine, Chinese love vine, queen’s wreath sa Ingles.

Ginagamit itong palamuti, lalo na ang tila tanikalang bulaklak na ipinampapaganda sa bouquet o korona ng bulaklak. Sa ilang pook sa Filipinas, ginagamit na pantapal sa sugat ang dahon nitó. Nakakain ang bulaklak, at idinudulot na salad sa isang restoran sa Bohol. (VSA)

Cite this article as: kadéna de amór. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/kadena-de-amor/