Juan dela Cruz

Simbolikong tawag sa karaniwang Filipino ang Juan de la Cruz (Hu·wán de la Krúz). Ang pangalan ay ibininyag ni Robert McCulloch Dick, isang peryodistang Scottish na noon ay reporter sa Manila Times. Napili niya ang pangalang ito dahil ito ang pinakakaraniwang nakikita sa mga police blotter. Sinasabi rin na maraming mangmang noong panahon ng Español ang gumuguhit lámang ng simbolong + (krus) bilang lagda  sa mga dokumento kayâ isang kara- niwang apelyido ang “Cruz” o “dela Cruz” sa buong bansa. Ang “Juan” ay karaniwang unang pangalan ng mga Kristiyanong Filipino.

Bilang personipikasyon ng Filipino, ang karikatura  ni  Juan de la Cruz ay karaniwang maliit kaysa  dayuhan, lalo’t puti, nakasuot ng salakot, damit pang-itaas na kamísa tsíno (kung minsa’y barong tagalog), pantalong maikli, at bakya o tsinelas. Ngayon, kinatawan ng taguring Juan de la Cruz pati ang kaisipan o takbo ng isip ng karaniwang tao. (AEB)

Cite this article as: Juan dela Cruz. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/juan-dela-cruz/