Iglesia ni Cristo

Ang Iglesia ni Cristo (Ig·lés·ya ni Krís·to) o INC ang pinakamalaking relihiyosong organisasyong  nagsimula  sa Filipinas. Binuo ito ni Felix Manalo noong 27 Hulyo 1914. Itinuturing ng mga  kasapi  ng organisasyong ito na silá ang tunay na simbahan na itinatag ni Jesucristo. Hindi silá naniniwala sa Santisima Trinidad, isang Diyos sa tatlong persona, ng mga Katoliko at sa pagiging Diyos ni Jesus at ng Espiritu Santo. Sa doktrina ng INC, si Cristo ang nagtatag ng unang Iglesia at si Felix Manalo ang huling mensahero na isinugo ng Diyos upang muling buhayin ang Iglesia.

Sinasabing si Felix Manalo ay nagpalipat-lipat muna sa iba’t ibang niya ang katotohanan. Dahil sa paglipat-lipat niya ng relihiyon, nakita niya ang kakulangan ng bawat isa. Sinamahan din niya ang mga ateista at agnostiko ngunit hindi pa rin ito sapat upang punan ang mga pangangailangan niyang espiritwal. Hanggang sa dumating ang panahon  na nagkulong siyá nang tatlong araw sa isang silid dalá ang Bibliya. Nang lumabas siyá ay baon na niya ang mga turo ng Iglesia ni Cristo. Bilang punòng ministro, itinayô ni F. Manalo ang Iglesia ni Cristo sa Punta, Santa Ana, Maynila.

Ang sambahan ng Iglesia ni Cristo ay kilalá dahil sa kakaiba nitóng disenyo. Batay ito sa modernong gotiko at patusok ang bubong at tore ng mga kapilya at gusali. Sumasamba ang mga kasapi dalawang beses isang linggo. Pinaniniwalaan din na nása pagitan ng tatlo hanggang sampung milyong tao na ang mga kasapi ng Iglesia ni Cristo.  (IPC)

Cite this article as: Iglesia ni Cristo. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/iglesia-ni-cristo/