ígat

Philippine Fauna, eel, aquatic animals, fish

 

 

Ang ígat ay isdang kabilang sa pamilya Opitchtidae. Matatagpuan sa tropiko at malamig na tubig, makikita ito sa Asia mula Japan hanggang silangang dagat ng China, Taiwan, Korea, at hilagang bahagi ng Filipinas.

 

Ang hugis ng katawan nitó ay tulad ng ahas at may nakabaóng maliliit na kaliskis. Buo ang palikpik sa pektoral ngunit walang palikpik sa pelbik. Ang palikpik sa likod at buntot ay karugtong ng palikpik sa puwit. Ang batà at tigulang na ígat ay naglalagi sa tubig-tabang at bumabalik sa dagat upang mangitlog at pagkatapos ay mamatay. Ang karaniwang espesye ng ígat ay ang Anguilla japonica. Ang katawan ay pahabâ, pabilog ang uluhan­ at pikpik papunta sa buntot. Malaman at makinis. Ang gilid ng bibig ay umaabot sa may matá. Ang ibabâng panga ay mas mahabà kaysa itaas. Ang labì ay may tiklop at ang nguso ay pikpik at mataba. Ang habà ng ulo ay 11.2–11.9 porsiyento ng habà ng katawan. At ang habà ng palikpik sa pektoral ay 2.2–3.7 porsiyento ng habà ng ulo. Maliliit ang mga ngipin na hugis apa.

 

Ang kaliskis na bumabalot sa katawan ay nakaayos sa maliliit na grupo at nakatagilid ang posisyon. Pangkara-niwan ang kulay, hindi marmol o batik-batik. May 114 hanggang 117 na bertebra. Ang lugar na pinangingit­lugan nitó ay sa dagat. Ang mga batàng igat ay magkakasámang lumalangoy­ patungong ilog upang doon lumaki. Ito ay gumagapang sa lupa tuwing gabi. Kumakain ng krustaseo, insekto at isda. Ang pinakamalaking naitalâ ay 100.8 sen-timetro na may bigat na 1.889 kilo.

 

Lahat ng espesye ng ígat ay importanteng pagkain. Ibine-benta ng sariwa, pinausukan o de-lata. Ito ay inaalagan at pinapalaki sa bansang Japan, Tai­wan, China, at Korea. Mataas ang produksiyon ng igat sa China at malaking­ porsiyento nitó ay ibinebenta nang buhay o bilang ka-bayaki sa Japan. (MA)

Cite this article as: ígat. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/hito/