Laureano Guevara

(4 Hulyo 1851–30 Disyembre 1891)

Si Laureano Guevara (Law·re·á·noGe·vá·ra), kilalabilang Kapitan Moy, ay isang negosyanteng Filipino na nagtatag ng Marikina Shoe Industry at nagpasikat ng sapatusan ng naturang bayan sa Filipinas at sa ibang bansa. Kinikilala siyáng Ama ng Industriya ng Sapatos sa Filipinas.

Isinilang siyá sa Marikina noong 4 Hulyo 1851 kina Jose Emiterio Guevara at Timotea Marquita San Andres. Na- tuto siyáng bumása at sumulat sa kaniyang mga magulang. Nag-aral siyá sa Ateneo Municipal de Manila ngunit hindi nakapagtapos dahil pinilì niyang tulungan ang ama sa kanilang mga negosyo sa sariling tindahang La Industrial sa Escolta, Maynila. Ikinasal siyá kay Eusebia Mendoza. Isa sa walo niyang anak ang tanging nabuhay.

Sinasabing nag-alala siyá sa  mga kabataan ng kaniyang bayan na hindi nakaaalam ng mainam na pagkakakitahan. Napansin din niya na tanging mayayaman lamang ang may kakayahang bumili ng mga sapatos kayâ naisip niyang gumawa ng mga sapatos na káyang bilhin ng karaniwang mamamayan. Ang mga magsasapatos ng Maynila ay nag-alinlangang turuan siyá ng paraan ng paggawa ng sapatos. Sinubukan niyang baklasin at pag-aralan ang isang paresng sapatos sa tulong ng isangmag- sasapatos na si Tiburcio Eustaquio. Ibinenta niya ang unang pares na nagawa sa paroko ng Marikina na si Padre Jose Zamora na nagbayad ng dalawang piso at singkuwenta sentimos para dito. Nagbukás siyá ng sariling tindahan ng sapatos noong 1881 at ipinakilala ang paggawa ng sapatos sa Marikina. Ginamit niya ang kanang bahagi ng entresuwelo ng bahay bilang pagawaan sandalyas botitos, at medya-entrada. Nagsimula din siyá ng negosyo sa pagboborda sa kabilang bahagi naman ng entresuwelo. Sa tulong ni Padre Zamora na siyáng gumagawa ng disenyo, tinipon niya ang kababaihan upang magborda sa kanilang libreng oras. Nang yumabong ang kaniyang negosyo, ang mga manggagawa niyang gaya nina Tiburcio Eustaquio at Tiburcio Santa Ines ay nagtayô rin ng sarili nilángsapatusan.

Bukod sa pagiging negosyante, naglingkod din siyá bilang kapitan munisipal ng Marikina. Nang siyá ay pumanaw, mayroon nang 15 sapatusan sa Marikina. Ipinagtayô siya ng monumento ng Marika Shoes Producers Association Inc noong 1954. Isa namang pananda ang itinayô sa kaniyang lugar ng kapanganakan bilang pagpaparangal sa kaniyang pagiging pangunah- ing manggagawa ng sapatos sa Marikina.  (KLL)

Cite this article as: Guevara, Laureano. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/guevara-laureano/