Gota de Leche

Ang Gota de Leche (Gó·ta de Lét·se) ang gusaling pag-mamay-ari ng La Proteccion de la Infancia, Inc. (LPI) ang unang non-governmental organization (NGO) na naitatag noong 1905 sa pangunguna ng pilantropong si Teodoro Yangco, at ng Associacion Feminista Filipina.Layon ng LPI na tugunan ang problema ng kalusugan, partikular ang malnutrisyon sa mga ina at batà.

Dahil sa paglawak ng operasyon ng LPI, kinailangang ilipat ito ng lugar mula sa Quiapo papunta sa loteng pagmamay-ari ni Yangco sa Sampaloc. Napunta sa mag-kapatid na arkitektong sina Arcadio at Juan Arellano ang paggawa ng bagong gusali nitó. Sinimulan ang proyekto ng pagpapatayô noong  1914. Hinango ng makapatid na Arellano ang disenyo mula sa isang bahay-ampunan na mayroong arkitekturang Renaissance—ang Ospedale degli Innocenti o Hospital of The Innocents nagawa ni Filippo Brunelleschi sa Ferenzi, Italya. Natapos ito noong 1917 ng mga Arellano at tinawag na GotadeLecheo“Patak ngGatas.” Ito ang naging sentro na nagpapa- inom ng gatas sa mga batà mula sa mahihirap napamilya.

Noong 2002, sumailalim sa isang rekon-struksyon ang Gota de Leche. At noong 2003,  ginawaran itongUNESCO Asia Pacific ng Heritage Award for Culture Heritage Conservation. (KLL)

Cite this article as: Gota de Leche. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/gota-de-leche/