Carlos P. Garcia

(4 Nobyembre 1896–14 Hunyo 1971)

Pumalit na pangulo ng Republika ng Filipinas si Carlos P. Garcia (Kár·los Pi Gar·sí·ya) noong 1953 nang biglang mamatay si Pangulong Magsaysay. Nagpatuloy siyáng pangulo nang magwagi sa pambansang eleksiyon noong 1957. Pangunahing tatak ng kaniyang administrasyon ang patakarang “Fili- pino Muna”  (Filipino First)  sa  kabuhayan  at ang kaniyang pro- grama sa pagtitipid na “Austerity Program.” Gayunman, nabatikos siyá sa malimit na pangingibang-bansa, paggamit ng mama- haling yate’t eroplano, at sa mga nabulgar na nakawan sa People’s Homesite and Hous- ing Corporation (PHHC) at Govern- ment Service Insurance System (GSIS). Malinaw itong  sanhi ng pagkatálo niya sa eleksiyong 1961.

Isinilang si Garcia noong 4 Nobyembre 1896 sa Talibon, Bohol kina Policronio Garcia at Ambrosia Polistico. Dahil sa matinding hilig mag-aral ay pumunta siya ng Cebu para sa mataas na paaralan, sa Silliman University sa Duma- guete, at Sa Philippine Law School sa Maynila. Nagturo muna siyá sa mataas na paaralan sa Bohol bago pumasok sa politika. Mahilig din siyáng tumula at isang kinikilalang mambibigkas sa wikang Boholano. Naging asawa niya si Leonila Dimataga ng Cebu. Noong 1925, nagwagi siyáng kinatawan sa Asamblea at humawak ng gayong tungkulin hanggang1931. Naging gobernador siyá ng Bohol noong 1931–1940. Noong 1941 nagwagi siyang senador at na- kasáma sa Senado sina Claro M. Recto, Manuel Roxas, El- pidio Quirino, Jose Yulo, at Quintin Paredes. Naggerilya siyá noong panahon ng Ikalawang  Digmaan.

Noong 1946, kabilang siyá sa mga kasapi ng Partido Na- cionalista na nagwaging senador. Siyá ang napiling kandi- datong pangalawang-pangulo at katiket ni Magsaysay sa halalang 1953. Nang manalo, naglingkod siyáng kalihim ng suliraning panlabas. Nasa isang pulong siyá sa Austra- lia nang mamatay sa aksidente si Pangulong Magsaysay. Nagwagi siyáng pangulo sa eleksiyong 1957 ngunit natálo sa eleksiyong 1961. Hulíng aktibidad niyang politikal ang pagkandidatong delegado sa 1971 Kumbensiyong Kon- stitusyonal. Nagwagi siyáng kintawan ng Bohol at naha- lal pang pangulo ng kumbensiyon. Ngunit tatlong araw matapos manumpang pangulo ay inatake siyá sa puso at namatay noong 14 Hunyo 1971. (VSA)

Cite this article as: Garcia, Carlos P.. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/garcia-carlos-p/