El Nído

Palawan, tourist destination, protected area, tourism

 

 

Ang El Nído ay isang protektadong pook na matatagpuan sa dulong hilaga ng Palawan. Ang ekosistema nitó ay nan-gangalaga sa mga talampas na 230 milyon taóng gulang, 888 species ng isda, 447 species ng korales, 114 species ng ibon, limang uri ng pagong, at 2, 645 ektarya ng bakawan. May tatlong malalaking pook ito ng paghuhu-kay arkeolohiko sa Yungib Pasimbahan sa Barangay New Ibajay, nakabukás na paghuhukay sa Barangay Sibaltan, Ille Rockshelter sa Barangay New Ibajay.

 

Lumilitaw sa paghuhukay na tahanan na ito ng mga tao 12,000–14,000 taón na ang nakalilipas. Sinasabing Talin-dak ang unang nakarekord na pangalan ng El Nido, at tumutukoy sa komunidad ng mga Tagbanwa sa kasalu-kuyang Sityo Langeb-Langeban ng Barangay Aberawan. Noong 1890, pinangalan itong Bacuit ng mga Español, at naging isang baryo sa munisipalidad ng Taytay, ang ka-besera ng dating probinsiya ng Calamianes. Noong 1916, ang Bacuit ay naging isang munisipalidad. Noong 17 Hu-nyo 1954, sa bisa ng Batas Republika 1140, ang bayan ay pinangalanang El Nido—tawag sa mga pugad ng ibong matatagpuan sa matatandang talampas at paboritong gawing sopas ng mga Chino. Ang El Nido ay Español sa “ang pugad.”

 

Noong 1982, isang maliit na resort ang itinayô ng pami-lyang Gordon sa islang Pangalusian. Namatay ito pagkata-pos nang ilang taon. Isang dive resort naman ang itinayô sa islang Miniloc noong 1983. Noong 1984, iniatas ng pamahalaan ang santuwaryo ng pawikan sa El Nido at pinalawak ito sa isang reserbasyon noong 1991. Noong 1998, itinatag ang El Nido-Taytay Managed Resource Protected Area. Nagsimulang umakit ng turista ang El Nido, lalo na nang isapelikula dito ang Amazing Race noong 2004 at ang Survivor noong 2007. (ABSM)

Cite this article as: El Nído. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/el-nido/