dúhat

Philippine Flora, trees, trees in the Philippines, fruits, wine, traditional medicine, medicinal plants

 

 

Isang laging-lungtiang punongkahoy na tropikal ang dúhat (Syzygium cumini) at nása pamilyang Myrtaceae na halamang namumulaklak at katutubo rin sa India, Pakistan, at Indo-nesia. Ito rin ang tawag sa bunga na may itimang asul na balát, hugis bilugan, may malamukot, nakakain, at namumuláng laman, at may malaking buto sa loob. Nahahalintulad ito sa mga plum sa Ingles.

 

 

Isa sa popular na prutas ang dúhat at kinakain nang hinog. Mayaman ito sa kalsiyum at iron, at gamot sa pagtatae. Ang katas ay maaaring gaw-ing alak. May pabrika na ngayon ng alak mulang duhat at itinuturing na parang tinto dulce. Sa Malaysia, gi-nagawang sukà ang katas ng hilaw na bunga. Ang balát ng punongkahoy ay gamot sa disenterya at naipanlilinis ng sugat ang tubig na pinagbabaran. Naipangmumumog din ang pinagbabaran ng hinog na bunga at ipinalalagay na gamot sa diyabetes. Ang dinurog na buto ay naigagamot sa pagtatae at sa diyabetes.

 

Isang sagwil sa pagkain ng matamis na duhat ang pang-ingitim ng gilagid at labì dahil sa nangangapit na katas. Kayâ may tuksong “humalik sa uling” ang babaeng ku-main ng duhat. (VSA)

Cite this article as: dúhat. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/duhat/