dorádo

Philippine Fauna, aquatic animals, fish

 

 

Ang isdang dorádo (Coryphaena hippurus) ay kabilang sa pamilya Coryphaenidae. Na-ninirahan mula sa malapit na baybayin hanggang sa malalayòng karagatan. Ito ay matatagpuan sa dagat Atlantic, Indian, at Pacific na ang temperatura ay tropiko at sub-tropiko. Maaari ding matagpuan sa ma-lalamig na lugar.

 

Ang katawan ng dorado ay siksik at may ma-habàng palikpik sa likod na umaabot sa buong katawan. Ang palikpik sa buntot at puwit ay ga-nap na malukong. Matitingkad ang kulay ng ka-tawan, tulad ng malaginto sa tagiliran at makinang na asul at berde sa gilid at likod. Ang noo ng tigulang na lalaki ay nakalitaw sa itaas ng katawan. Kadala-sang mas malaki ang babae kaysa lalaki.

 

Madalî itong lumaki at maaari nang mangitlog sa edad na apat hanggang limang buwan. Nangingitlog nang buong taon malapit sa baybay hanggang kalagitnaan ng kara-gatan lalo na sa maiinit na lugar. Ang bilang ng itlog ay umaabot sa 80,000 hanggang 1 milyon kada pangingit-log. Ang karaniwang timbang ay 7–13 kilo.

 

Ang dorádo ay isang uri ng isda na naglalakbay. Makikita ring lumalangoy ang mga ito nang magkakasáma. Mabi-lis lumangoy na umaabot hanggang 92.6 kilometro kada oras. Ang maliliit na dorado ay naglalagi sa mga hala-mang-dagat. Kumakain ito ng maliliit na organismong tulad ng hipon, pusit, alumahan, bolador, at marami pang iba. Nabubuhay ito hanggang limang taon.

 

Ang mga mangingisda ay gumagamit ng payaw at lambat sa panghuhúli ng dorado. Madalas ding napa-pasáma sa lambat na ginagamit na panghúli ng tuna at malasugi. Popular din ang dorado sa mga táong mahilig sa isports dahil sa kagandahan, laki, sarap, at bilang nitó. Ito ay ibinebenta nang sariwa o nakalagay sa yelo. Sa Filipinas, ang kinilaw ang isa sa pinakamasarap na putahe ng dorado. (MA)

Cite this article as: dorádo. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/dorado/